“Ik zoek iemand die soepel, coachend leiding geeft en de verantwoordelijkheden in het team zelf legt.”

Afdelingsmanager Realisatie en Beheer Opmeer

Stimulator, teamcoach, flexibel realist

Ooit gedacht om bij een kleine gemeente een afdeling te gaan trekken? Spreekt een divers team, dat wacht op de duidelijkheid en ook de souplesse en duidelijkheid die jij brengt, jou aan? Dan komt Opmeer graag met jou in gesprek.

Wat ga je doen?

Je geeft integraal leiding aan de verschillende teams binnen de afdeling: : Groen , Civiele techniek, het Grondbedrijf, Gebouwenbeheer en het woningbedrijf. Ja, je leest het goed: Opmeer heeft een eigen woningbedrijf met circa 900 woningen in eigen bezit en beheer. Andere actuele thema’s zijn: vernieuwing gemeentelijke woonvisie, bouwgrond exploitaties maar ook: klimaat en verduurzaming, implementatie Omgevingswet. Een aantal van de teams heeft een coördinator. Zij verzorgen vakinhoudelijke sturing aan de medewerkers en maken mede het beleid op hun vakgebied. In je rol als afdelingsmanager ondersteun en coach jij hen en hun teams richting nog grotere taakvolwassenheid. Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie, evaluatie en uitvoering. Zo bewaak je kwaliteit van de diensten zodat de raad, college, directie en het management goed geadviseerd zijn. Waar nodig initieer je verbeteringen om effectiever en efficiënter te kunnen werken. Niet alleen ontwikkel je taakvolwassenheid en lerend vermogen van de medewerkers, je bevordert ook de teamgeest. Hiervoor weet je een veilig (leer)klimaat te creëren waarin jij een stimulerende en coachende rol speelt.

Waar kun je (dus) aan denken?

  • Je voert de gesprekscyclus en houdt werkoverleg en ook vakinhoudelijk overleg met de portefeuillehouder.
  • Je bent ambtelijk opdrachtnemer en opdrachtgever.
  • Je geeft binnen gevraagd en ongevraagd advies aan burgemeester en wethouders en gemeenteraad.
  • Je stelt het afdelings(meerjaren)plan op, realiseert het plan en draagt richtinggevend bij aan strategisch beleid op organisatieniveau.
  • Je signaleert tijdig relevante (beleids)ontwikkelingen en vertaalt deze naar beleid, projecten, programma’s en opgaven.
  • Je vertegenwoordigt de gemeente en participeert in (regionale) samenwerkingsverbanden.

Wie ben jij?

Opmeer zoekt iemand die eenheid en saamhorigheid creëert. Je bent open en toegankelijk en hebt inlevingsvermogen. Je bent ook MT-lid, dus je denkt en handelt over de grenzen van je eigen afdeling. Als flexibel realist weet jij de bestuurlijke prioriteiten samen te brengen met wat haalbaar is voor de afdeling. Als strateeg ontwikkel jij een visie in samenhang met de ontwikkeling van de gehele organisatie. Niet alleen denk jij strategisch en toekomstgericht: jij zet (jouw) strategie om in haalbare plannen en als daadkrachtig organisator weet jij hoe je met je team(s) resultaten bereikt.

Naast aantoonbare leidinggevende ervaring, heb je liefst ook ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving. Als gesprekspartner en adviseur van college en raad heb je een sterk ontwikkelde antenne voor politiek-bestuurlijk gevoelige onderwerpen. Je anticipeert hierop en coacht medewerkers in relatie tot deze politieke sensitiviteit.

Wat brengt het jou?

Gemeente Opmeer is een informele organisatie met korte lijnen en veel verantwoordelijkheid. Bij Opmeer heb je zelf de regie op werk en ontwikkeling. Medewerkers omschrijven de werkomgeving als een warm bad. Iedereen is behulpzaam, fouten maken mag.

Opmeer biedt uitzicht op een vaste aanstelling. Bij een 36-urige werkweek bedraagt het salaris maximaal € 6470 bruto per maand (schaal 12). Plus 17,05% IKB en de mogelijkheid tot thuiswerken (laptop, telefoon en een thuiswerkvergoeding).

Ben je geïnteresseerd?

Wij hebben een meer uitgebreid functieprofiel, de toekomstvisie en ook de organisatievisie van Opmeer, die we je graag toesturen. Voor nadere informatie staat Jaap Roorda, 06 5144 1400 je graag te woord. Of stuur een bericht naar jaaproorda@metfred.nl en hij neemt contact met jou op.

Reageren kan tot 15 september 2023.

Reageer