Werkwijze

van ambitie naar resultaat

Directeur/bestuurder City Marketing Organisatie

De vraag

De gemeente Breda kent veel en verschillende spelers die de stad promoten. Denk aan het VVV, de Ondernemersvereni- ging, het Toeristisch Fonds en de stichting Breda Evenementen Ondersteuning. De gezamenlijke opvatting van alle partijen op dit moment luidde “veel goede wil, maar onvoldoende effectiviteit.

Aanleiding en urgentie voor iets anders, iets nieuws. De Stichting City Marketing Organisatie, kortweg CMO, wordt in het leven geroepen. Opgericht om álle partijen te verbinden op het nieuwe thema van de stad, “Breda brengt het samen”.

 Die Stichting zoekt een directeur/bestuurder a.i. die in een periode van 6 maanden het nieuwe CMO gezicht geeft en alle partijen definitief achter zich krijgt. Een gezonde (meerjaren) financiële basis legt en ook zichtbare resultaten oplevert in de vorm van acties en campagnes.

De vraag van de gemeente Breda luidde ‘vind voor ons een directeur/bestuurder a.i.’

De analyse

De directeur moet van vele markten thuis zijn. Is zowel een ondernemer als bekend met bestuurlijk-ambtelijke verhoudingen. Een netwerker pur sang en goed kunnen schaken, bij voorkeur simultaan!

 Stijlflexibilteit is de natuurlijke houding in combinatie met koersvastheid. Getting the job done. En niet in de laatste plaats, verstand hebben van City Marketing!

Het resultaat

De nieuwe directeur is op 1 november gestart. Haar naam is Janine Bos, voormalig directeur Marketing van Randstad Nederland, waaronder ook Tempo Team en Yacht.

Netwerken, stevigheid en koersvast, dat is wat Breda zocht en wat ze hebben gekregen in de persoon van Janine. MetFred, Breda en partners hebben ook een gedurfde keuze gemaakt. Janine is immers niet een van de usual suspects op het gebied van City Marketing, daarentegen is zij wel de nieuwe frisse en onverwachte wind waarmee Breda anderen en zichzelf wil verrassen.

 Eigenlijk kun je stellen dat Breda het motto van MetFred heeft omarmd en in de praktijk gebracht, Denk Anders. Doe Anders.

Provincie Friesland

De vraag

De provincie Friesland gaat van start met een revolutionaire manier van werken. Zij noemen dat ‘Opgavengestuurd Werken’. Bij de start daarvan moesten voormalige directeuren en managers hun belangstelling bekend maken voor posities als Opgavenregisseur en Poolmanager. De vraag van de provincie aan MetFred was om het selectieproces van interne kandidaten voor te zitten. Strekking van de vraag was om aanvullend een extern en objectief oordeel te krijgen over de kandidaten.

De analyse

Mensen krijgen in een bestaande omgeving te maken met nieuwe vereisten, een nieuwe manier van werken. Geen aansturing, meer overtuiging en gedeelde ambities in combinatie met de absolute wil voor de Fryse Mienskip van toegevoegde waarde te zijn. In de gesprekken betekende dat dat mensen uit hun comfortzone moesten komen. Alleen daardoor konden ze laten zien berekend te zijn op die andere manier van werken.

Het resultaat

In meer dan 20 gesprekken hebben mensen kunnen laten zien waartoe ze in staat zijn. Wisselde comfort en discomfort elkaar af zoals ook breed geschetste vergezichten tot ‘spot on’ details.

Meer dan opvallend was waartoe mensen in staat zijn als de reguliere verhoudingen en wijzen van aansturing worden losgelaten en creativiteit een eerste vereiste is. Fantastische ontdekkingen met elkaar gedaan en wat mooi om te zien wat er gebeurt als knellende verbanden worden afgedaan.

Loopbaanbegeleidings- en exittraject

De vraag

Een publieke brancheorganisatie wilde ondersteuning bij een loopbaanvraagstuk van een van haar directeuren. Organisatie én directeur zochten naar een partij die een verbinding op zowel persoon als resultaat wilde aangaan. MetFred werd hiervoor gevraagd op basis van haar uitgangspunt van ambtie naar resultaat.

De analyse

De directeur bleek een bevlogen mens, gedreven door de ambitie het beste uit zichzelf en medewerkers te halen. Verbond zich met de mensen zowel persoonlijk als op het te behalen resultaat. De lat lag voortdurend hoog, zo niet té hoog. Uiteindelijk bleek dit te leiden tot een verstoring in de balans werk-privé met gezondheidsproblemen als gevolg. Persoonlijke ambities bleken niet overeen te komen met die van de organisatie.

Het resultaat

De directeur kwam tot de ontdekking dat inzicht in persoonlijke ambities prioriteit moest krijgen boven zakelijke resultaten. MetFred slaagde erin het gesprek daarover te voeren en kwam met de directeur tot verrassende ontdekkingen. Duidelijk werd dat het profiel van de directeur uiteindelijk anders bleek te zijn. Het andere profiel werd nog eens gevalideerd door een onderzoek op basis van een talentenanalyse. Met de uitkomsten hiervan is op zoek gegaan naar een nieuwe stap in de loopbaan van de directeur. Vier maanden na de start van het traject is de directeur gestart in een nieuwe werkomgeving.