Spanning en krapte op de arbeidsmarkt: Denk Anders. Doe anders.

24 mei 2023

Het aantal vacatures bij gemeenten is nog altijd ongekend hoog. In het eerste kwartaal van 2023 plaatsten gemeenten gezamenlijk 11.248 (!) vacatures op het internet. Jaar op jaar is een sterke groei zichtbaar in het aantal vacatures over de gehele linie, binnen alle gemeentelijke vakgebieden.

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De spanning op de arbeidsmarkt houdt voorlopig aan. De arbeidsmarktkrapte gaat niet verdwijnen. Daarnaast zijn er ook andere ontwikkelingen zichtbaar:

  • Het ziekteverzuim onder medewerkers van de gemeenten steeg flink. Nooit eerder was het ziekteverzuim zo hoog.
  • De hoge werkdruk wordt (of betergezegd: is) een serieus probleem. Ruim 90% van de gemeenten erkent dat werkdruk een actueel thema is. Slechtst 50% van de gemeente neemt maatregelen om de werkdruk te verminderen. Gemeenten krijgen hand over hand meer taken. Die taken worden steeds complexer en de beschikbare capaciteit om die taken uit te voeren, staat onder grote druk.
  • Er is minder ruimte vrijgemaakt voor stagiaires en trainees (wellicht vanwege die hoge werkdruk). Tegelijkertijd kunnen gemeenten in de komende jaren een hogere uitstroom naar pensioen verwachten dan andere sectoren, omdat er relatief veel 60-plussers bij gemeenten werken.

Kortom: het piept en kraakt in gemeenteland. Is er dan alleen maar een somber beeld te schetsen met weinig perspectief? Zeker niet!

Instroom en uitstroom

Gemeenten hebben met intensivering van de werving al voorzichtig ingezet op een hogere instroom. Ondanks de krappe arbeidsmarkt steeg het aantal medewerkers van gemeenten in 2022 met een (historische) 4 procent. Er stromen voorzichtig meer mensen in dan dat er uitstromen naar andere sectoren. De deur voor nieuwe krachten die van buiten de gemeente komen, staat dus voorzichtig open. Van alle nieuwe gemeentemedewerkers stroomt overigens één op de drie binnen drie jaar weer uit (naar een andere sector). Dat het aantal snelle uitstromers daarbij onder jonge, nieuwe gemeenteambtenaren veruit het hoogst is, maakt die tendens nog zorgwekkender.

Welke kandidaten zoekt u?

Het is aan gemeenten om een strategie te bepalen hoe om te gaan met de werkdruk, de personele ontwikkelingen en de krappe arbeidsmarkt.

De kandidaten die passen bij uw organisatie, die met enthousiasme en ambitie (voor vast of tijdelijk) in willen stappen op uw vacatures en uw doelen waarmaken, die zijn er echt! Gezien het enorme aantal vacatures en de krapte op de arbeidsmarkt zijn deze kandidaten echter nauwelijks nog te bereiken via vacaturesites. U bent dus feitelijk op zoek naar kandidaten, die zelf nog niet weten dat zij op zoek zijn naar een nieuwe baan. Óf u zoekt kandidaten die beschikbaar zijn, niet actief zoeken, maar die, als zij gevraagd worden bij ‘die ene mooie kans’, wel de stap willen zetten.

Denk anders. Doe anders.

De uitdagingen die er liggen vragen om anders denken en anders doen. Met Fred – Selectie en Strategie is graag voor u van betekenis in die uitdagingen. Wij kennen (de ontwikkelingen op) de arbeidsmarkt en zijn gespecialiseerd in het zoeken, vinden en kennen van (latente) kandidaten voor uw vacatures. Dat doen wij met plezier en met een persoonlijke benadering.

Wilt u eens van gedachten wisselen met ons over alle ontwikkelingen hierboven? Neem dan gerust contact op met Mario Roelvink. Zijn telefoonnummer is (020) 244 53 83. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook: mario@metfred.nl.

Denk anders. Doe anders. MetFred.

Bron: Vacaturemonitor 2023 – kwartaal 1 en Personeelsmonitor 2022 A&O-fonds