Voor een Noord-Hollandse gemeente zoeken wij per direct twéé projectleiders Ruimtelijke Ontwikkeling voor de periode van 1 jaar met optie op verlenging van 1 x 3 maanden. Deze opdracht kan obv. detachering of als ZZP’er uitgevoerd worden.

 

De teams binnen Ruimtelijke Ontwikkeling focussen zich wat betreft gebieds- en locatieontwikkeling op:

− Een heroriëntatie op en doorontwikkeling van lopende, complexe, majeure gebiedsontwikkelingsprojecten, waarbij kennis en ervaring van complexe, majeure gebiedsontwikkelingsopgaven in de rol van proces- en projectmanager vereist is, in een hoog geprofileerd speelveld van betrokken partijen;

− Waar nodig aangevuld met de rol van projectleider in een nevengeschikte positie aan de proces- en projectmanager, waarbij tevens kennis en ervaring van complex, majeure gebiedsontwikkelingsopgaven vereist is;

− Locatie gebonden projectmanagement en -leiderschap waarvoor, naast politiek bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit, kennis en ervaring in meerdere projectdisciplines vereist is.

 

Wat doe je zoal als Medior Projectleider RO?

Projectleiding in brede zin; · omgevingsmanagement (i.s.m. projectteam); · deelname aan overige bestuurlijke en ambtelijke overlegstructuren; · opstellen beslisdocumenten en rapportages voor college en raad; · adviseur projectwethouder cq college.

 

Wie zoeken wij?

Je hebt 5 jaar relevante werkervaring voor een gemeente, liefst als proces- en projectmanager in een leidende rol in complexe, majeure gebiedsontwikkelingsopgaves. Denk hierbij aan: PPS constructie (GEM), aanbestedingen, meervoudige bestuurlijke betrokkenheid in overleg- en besluitgremia (gemeente, provincie), toepassing Wro/ Grondexploitatiewet, inclusief instrumenten voor kostenverhaal.

 

Ben je geïnteresseerd?

Voor nadere informatie staat Jaap Roorda, 06 5144 1400 je graag te woord. Of stuur een bericht naar jaaproorda@metfred.nl en hij neemt contact met je op.

Reageer