Voor Gemeente Voorne aan Zee zoeken wij INTERIM teammanager bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, in 1e instantie tot einde 2024.

Het team RO bestaat uit vier clusters (RO, verkeer, duurzaamheid en wonen) van in totaal ongeveer 25 medewerkers. Je stuurt op een integrale samenwerking binnen het team en tussen teams uit de hele organisatie. De focus in 2024 is gericht op het doorontwikkelen van het team: waar kunnen we ons verder verbeteren, in welke richting moeten wij ons verder ontwikkelen en hoe anticiperen we daarop? De opdracht is voornamelijk gericht op het verbeteren van de werkprocessen en werkafspraken binnen het team en met andere teams.

Je adviseert het MT en bestuur over complexe bestuurlijke dossiers en beleidsontwikkelingen. Je zorgt dat werkzaamheden passen binnen beschikbare budgetten en capaciteit en stuurt op gemaakte afspraken daarover. Je weet op een goede manier medewerkers te begeleiden in een veranderende juridische en maatschappelijke omgeving na de implementatie van de Omgevingswet en zorgt dat het programma duurzaamheid van de grond komt. Samen met het afdelingsmanagementteam (AMT) formuleer je een ontwikkelvisie op de afdeling. Het afdelingsmanagementteam bestaat uit vier personen: Afdelingsmanager, teammanager PGE (Planvorming, gebiedsontwikkeling en Economie),  teammanager VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) en teammanager RO (Ruimtelijke Ontwikkeling).

Wie zoeken we?

Je hebt aantoonbare affiniteit met en/of kennis van in ieder geval Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en bent in staat om een stevige gesprekspartner te zijn voor klanten, bestuur, MT en medewerkers. Bestuurlijke sensitiviteit is als vanzelfsprekend van belang. Je bent daarnaast procesgericht, empathisch en doortastend. Je bent in staat om teamleden mee te nemen in de diverse uitdagingen en doet dat op een coachende manier.

Voorne aan Zee

Een nieuwe (fusie)gemeente (72.000 inwoners), dit biedt kansen tot ontwikkeling. Wij zoeken mensen die energie krijgen van het in gang zetten van veranderingen en die graag een sprong willen maken in hun eigen ontwikkeling en ervaring. Hiervoor kun je gebruik maken van trainingen en opleidingen via onze Voorne Academie. Onze werktijdenregeling biedt ruimte voor het afstemmen van werk en privé. Hybride werken is onderdeel van onze werkwijze.

Meer weten?

Wil je een nadere toelichting, dan hoor ik dat graag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer 06 – 5144 1400 of via jaaproorda@metfred.nl